ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
(AV)
ИЗМЕРВАНЕ НА МОЩНОСТ И ЕНЕРГИЯ (WE)
ВЕРИГА С ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (RLCs)
ТРИФАЗНА ВЕРИГА. ИЗМЕРВАНЕ НА АКТИВНА МОЩНОСТ  (3Ф)
 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНОФАЗЕН ТРАНСФОРМАТОР  (ТР)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА АСИНХРОНЕН ДВИГАТЕЛ  (АД)
(ПТДш)
ВЕРИГА С ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗАНИ ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ (RLCp)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДИОДИ И ТИРИСТОРИ (ДТ)
(ПТДс)
(ОУ)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНОФАЗЕН УПРАВЛЯЕМ ТОКОИЗПРАВИТЕЛ (УТИ)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (СЕМ)
(PQ)