ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника" 
РЕШЕНИ ПРИМЕРИ

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ
Бланка протокол
Служебна бележка за отработване
Указания за изработване на протоколи
ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ
Седмичен разпис на лабораторните упражненияГрафик за провеждане на лобораторните упражненияЛабораторни Упражнения