ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра "Обща електротехника"